BM CertificationHaberler
Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü, bu yıl gıda standartlarına dikkat çekiliyor

Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü, bu yıl gıda standartlarına dikkat çekiliyor

Gıda tüketimi, bizi beslemeye ve sürdürmeye hizmet ettiği için günlük hayatımızın vazgeçilmez bir yönüdür. Ancak gıda güvenliğinin sağlanması çok önemlidir. Gıda standartları, tükettiğimiz gıdaların güvenliğini, kalitesini ve bütünlüğünü garanti etmede çok önemli bir rol üstlenir. Bu standartlar, tüketici sağlığını korumak ve gıda endüstrisinde adil rekabeti kolaylaştırmak için hazırlanmış bir dizi yönergeyi, düzenlemeyi ve uygulamayı kapsar.

Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü, bu yıl gıda standartlarına dikkat çekiliyor

Gıda kaynaklı hastalıklar, dünya çapında her yıl sayısız hastalığa ve hatta ölüme yol açarak halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda, gıda standartları, gıdanın taşınması, depolanması, işlenmesi ve hazırlanması için katı düzenlemeler getirerek önleyici tedbirler olarak işlev görür. Bu standartlar, işletmelerin uygun hijyen uygulamalarına bağlı kalmasını, kritik kontrol noktalarını titizlikle izlemesini, yönetmesini ve sağlam gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulamasını zorunlu kılar. İşletmeler, bu standartlara uyum sağlayarak kontaminasyon, mikrobiyal çoğalma ve gıda kaynaklı patojenlerin yayılması riskini azaltabilir, böylece hastalıkları etkili bir şekilde önleyebilir ve hayat kurtarabilir.

Gıda standartları, önemli sağlık tehlikeleri oluşturan çeşitli kirleticilerin kontrolüne odaklanır. Pestisitler, ağır metaller, alerjenler ve mikotoksinler gibi zararlı maddelere ilişkin limitler ve yönergeler belirlerler. İşletmeler, düzenli testler ve teftişler yoluyla ürünlerinin bu standartlara uygun olduğunu doğrulamak ve böylece tüketicinin zararlı kirletici maddelere maruz kalmasını en aza indirmekle yükümlüdür. Gıda standartlarının kolaylaştırdığı kontaminasyon seviyelerinin etkili kontrolü ve azaltılması, çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler dahil olmak üzere savunmasız popülasyonların korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bakteri gelişiminin önlenmesi ve gıda ürünlerinin tazeliğinin ve güvenliğinin sağlanmasında gıdaların uygun şekilde işlenmesi ve saklanması vazgeçilmezdir. Gıda standartları, tedarik zinciri boyunca gıdanın kalitesini ve bütünlüğünü korumak için taşıma, sıcaklık kontrolü, paketleme ve etiketleme ile ilgili en uygun uygulamaları tanımlar. İşletmeler bu standartlara bağlı kalarak bozulmayı önleyebilir, ürünlerin raf ömrünü uzatabilir ve bakteri üreme riskini en aza indirerek gıda kaynaklı hastalık olasılığını azaltabilir. Gıda standartları aracılığıyla güvenli gıda işleme uygulamalarının teşvik edilmesi, yalnızca tüketici sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda gıda israfının azaltılmasına da katkıda bulunarak hem bireylere hem de çevreye fayda sağlar.

Gıda standartları, işletmeleri tedarik zinciri boyunca bileşenlerin ve ürünlerin menşeini takip etme ve takip etme konusunda güçlendiren sağlam izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasını zorunlu kılar. Bu, potansiyel olarak tehlikeli ürünlerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve piyasadan çıkarılmasını sağlar ve böylece tüketicileri potansiyel zararlardan korur. İşletmeler, düzenleyici makamlar ve tüketiciler arasında zamanında geri çağırma ve etkili iletişim kanalları, yaygın salgınların önlenmesi ve hayatların kurtarılması için zorunludur.

Gıda standartları, yalnızca düzenlemelerin ve yönergelerin ötesine geçer; tüketiciler arasında eğitici ve bilinçlendirici bir işlevi de yerine getirirler. Standartlar, gıda ürünleri üzerindeki bileşenlerin, alerjenlerin ve beslenme bilgilerinin açık ve doğru bir şekilde etiketlenmesini gerektirir. Bu, tüketicilerin diyet ihtiyaçlarına, alerjilerine ve tercihlerine göre bilinçli seçimler yapmalarını sağlar. Şeffaflığı teşvik ederek ve kolayca erişilebilir bilgiler sağlayarak, gıda standartları tüketicilerin sağlıklarını ve esenliklerini korumalarını sağlar ve böylece advers reaksiyon veya sağlık komplikasyonları riskini azaltır.

BM Belgelendirme, çok çeşitli gıda güvenliği belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. GLOBALG.A.P. meyve ve sebze iyi tarım uygulamalarının belgelendirilmesinden, BRCGS ve IFS gibi mağaza raflarına ulaşan nihai ürünlerin belgelendirilmesine kadar.

Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!

Yazar
bmc_author_img
Ina Benta
Gıda Belgelendirme Bölüm Yöneticisi, ISO 22000 ve FSSC 22000 denetçisi