BM CertificationHakkımızda
Tarafsızlık politikası

Tarafsızlık politikası

BM Belgelendirme, Tarafsızlık politikasına uygun olarak, dokunulmazlık ilkesiyle faaliyet gösteren bağımsız bir belgelendirme/onaylama/doğrulama kuruluşudur. Tüm faaliyetlerimizde objektifliği, şeffaflığı ve bağımsızlığı sağlar. Tarafsızlık politikası, BM Sertifikasyon kararlarının ve beyanlarının bağımsız ve adil bir şekilde verildiğinin bir onayıdır ve böylece paydaşlara BM Sertifikasyon operasyonlarının bütünlüğüne güvenebilecekleri konusunda güven verir.

Tarafsızlık politikası

BM Belgelendirme Tarafsızlık politikası dokunulmazlık

BM Sertifikasyon’un misyonu, aşağıdaki ilkelere uygun olarak belgelendirme/onaylama/doğrulama ve diğer ilgili hizmetleri sağlamaktır:

  • Tarafsızlık
  • Bütünlük
  • Sorumluluk
  • Yeterlilik
  • Objektiflik
  • Açıklık
  • Gizlilik
  • Cevaplanabilirlik

BM Sertifikasyonunun amacı, müşteri sistemlerinin, ürünlerinin, etkinliklerinin, hizmetlerinin veya personelinin geçerli ulusal, uluslararası veya diğer standart ve gereksinimlere uygun olduğunu onaylayan bir sertifikasyon/doğrulama/doğrulama sürecini oluşturmak, teşvik etmek ve sürdürmektir.

BM Belgelendirme, akreditasyon kuruluşlarının gerektirdiği tüm ilgili standartları, şartnameleri ve diğer geçerli gereklilikleri karşılayan yüksek kaliteli, profesyonel, tarafsız ve uygun maliyetli hizmet sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

BM Belgelendirme, çıkar çatışmalarını ve olası çıkar çatışmalarını yönetir ve hizmetlerde yer alanların bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.

Bu politikaya bağlılık ve hedefe ulaşılması, BM Belgelendirme tarafından verilen sertifikaların değeri, bütünlüğü ve güvenilirliği konusunda tüm paydaşlara güvence verecektir.

Şirket yönetimi, gerekli tüm kaynakları sağlamaya, ilgilileri desteklemeye ve şirketin yönetim sisteminin verimli çalışmasına ve sürekli iyileştirilmesine dahil olmaya kararlıdır.

BM Belgelendirme çalışanları ve diğer paydaşlar, bu politikayı anlamaya, ilkelere ve belgelenmiş gerekliliklere bağlı kalmaya ve süregelen yetkinliği sürdürmeye kararlıdır.

BM Belgelendirme, tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yetenek farkı, yaş, sınıf, kast veya dini veya etnik mensubiyete dayalı her türlü ayrımcılığı önlemeyi taahhüt eder.

Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!