BM CertificationSürdürülebilir Kalkınma
ISO 14046 Su Ayakizi Doğrulaması

ISO 14046 Su Ayakizi Doğrulaması

Şirketler ve tüketiciler su tasarrufu ve sürdürülebilirliğin öneminin daha fazla farkına vardıkça su ayak izi doğrulamasına olan talep de artıyor. Su ayak izi, bir ürünün, sürecin veya organizasyonun üretiminde kullanılan su miktarının bir ölçüsüdür ve ürünün yaşam döngüsü boyunca kullanılan suyu hesaba katar. Birçok şirket su tüketimini azaltma ve suyla ilgili risklerini yönetme ihtiyacının farkına varıyor. Su kıtlığı ve kirlilik önemli çevre sorunları haline geliyor ve işletmeler su kullanımlarını azaltmak ve sürdürülebilir su yönetimine olan bağlılıklarını göstermek için artan bir baskıyla karşı karşıya.

ISO 14046 Su Ayakizi Doğrulaması

İletişime geçin!

E posta: info@bmcertification.com

Telefon: +44 7495 748770

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

ISO 14046 tarafından su ayak izi doğrulaması

ISO 14046 tarafından su ayak izi doğrulaması, ISO 14046 standardı tarafından belirlenen yönergelere göre ürünlerin, süreçlerin ve kuruluşların su ayak izini değerlendirme ve doğrulama sürecidir. Su ayak izi, bir ürünün, sürecin veya organizasyonun yaşam döngüsü boyunca kullanılan su miktarının bir ölçüsüdür. Sulama, imalat, temizlik ve diğer faaliyetler için kullanılan suyu hesaba katar. Su ayak izini ISO 14046 standardına göre hesaplayıp doğrulayan şirketler, su tüketimlerini azaltma, su verimliliklerini artırma ve suyla ilgili risklerini yönetme fırsatlarını belirleyebilir. 

ISO 14046 sertifikası nasıl alınır?

Doğrulama süreci, bir ürün, süreç veya kuruluş için kullanılan su ayak izi hesaplama metodolojisinin ISO 14046 standardına uygun olduğundan emin olmak için üçüncü taraf denetimini içerir. Denetim, hesaplamanın doğru ve güvenilir olduğunu ve ISO 14046 standardı tarafından belirlenen yönergeleri takip ettiğini doğrular. Doğrulama süreci, çevresel performanslarını müşterilerine ve paydaşlarına iletmek isteyen şirketler için şeffaflık ve güvenilirlik sağlar.

ISO 14046 sertifikası almak için şirketlerin birkaç adımı izlemesi gerekir:

  • Kapsamı belirleyin: Şirketler, su ayak izi değerlendirmesinin kapsamını belirlemeli ve hangi ürünleri, süreçleri veya kuruluşları belgelendirmek istediklerine karar vermelidir. Su ayak izi değerlendirmesi geliştirin: Şirketlerin ISO 14046 standardına göre bir su ayak izi değerlendirmesi geliştirmesi gerekir. Bu, ürünün yaşam döngüsü boyunca su kullanımına ilişkin verilerin toplanmasını ve ISO 14046 standardında belirtilen metodoloji kullanılarak su ayak izinin hesaplanmasını içerir.
  • Bir üçüncü taraf denetimi gerçekleştirin: Şirketlerin, su ayak izi değerlendirmesinin denetimini gerçekleştirmesi için bir üçüncü taraf denetçisi tutması gerekir. Denetçi, değerlendirme metodolojisinin ve hesaplamanın ISO 14046 standardına uygun olduğunu doğrulayacaktır.
  • Sertifikasyon: Denetim başarılı olursa ve firma ISO 14046 standardına uygunsa firma ISO 14046 sertifikası alabilir. Sertifikasyon üç yıl süreyle geçerlidir ve bundan sonra şirketin yeniden sertifikalandırma denetiminden geçmesi gerekir.

Neden ISO 14046 standardına göre belgelendirmelisiniz?

ISO 14046 standardına göre belgelendirme, şirketlerin çevresel sorumluluklarını göstermelerine, su verimliliğini artırma fırsatlarını belirlemelerine, suyla ilgili risklerini yönetmelerine, rakiplerinden farklılaşmalarına ve yasal gerekliliklere uymalarına yardımcı olur. 

ISO 14046’yı seçerken:

  • Çevresel sorumluluk gösterin: ISO 14046 sertifikası, bir şirketin sürdürülebilir su yönetimi ve çevresel sorumluluk taahhüdünü gösterir. Şirketler sertifika alarak çevresel performanslarını müşterilere, paydaşlara ve halka iletebilirler.
  • Su verimliliğini artırma fırsatlarını belirleyin: ISO 14046 standardında özetlenen su ayak izi değerlendirme süreci, şirketlerin su kullanımlarını azaltma ve su verimliliklerini artırma fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.
  • Rakiplerden farklılaşın: Tüketiciler çevreye karşı daha bilinçli hale geliyor ve sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şekilde üretilen ürünler arıyor. Şirketler, çevresel performanslarını ileterek ve sertifika alarak çevreye duyarlı müşterileri çekebilir ve rekabet avantajı elde edebilir.
  • Yasal gerekliliklere uyun: Bazı durumlarda, yasal gerekliliklere uymak için ISO 14046 sertifikası gerekli olabilir. Örneğin, bazı ülkelerde su kullanımı ve çevresel performans için zorunlu raporlama gereklilikleri vardır ve uyumluluğu göstermek için ISO 14046 sertifikası gerekli olabilir.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!