BM CertificationYapı malzemesi belgelendirmesi
Yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılar için CE işareti

Yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılar için CE işareti

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN (AB) 305/2011 Sayılı YÖNETMELİĞİ (Yapı Ürünleri Yönetmeliği) uyarınca, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren CE işaretlemesi, uyumlaştırılmış EN1090-1: 1: 2009 + A12011 “İmalat çelik ve alüminyum yapılar standardına göre gerçekleştirilmektedir.

Bölüm 1: Yük taşıyan yapı elemanları için uygunluk değerlendirme gereklilikleri (bundan böyle EN1090-1 olarak anılacaktır), Avrupa Birliği’nde (AB) inşaat pazarına sunulan ürünler için zorunludur.

Bu, AB yapı pazarı için çelik ve alüminyum yük taşıyıcı yapılar veya bileşenler tasarlayan ve/veya üretenlerin bu standardın gerekliliklerine uyması gerektiği anlamına gelir. Bunun yapılmaması, üreticinin bu ürünleri piyasaya sürme hakkına sahip olmamasına neden olacaktır.

Yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılar için CE işareti

İletişime geçin!

E posta: info.tr@bmcertification.com

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

EN 1090-1 standardı için üreticinin gereksinimleri nelerdir?

Üreticiler, CE işaretli yapı ürünlerini piyasaya sürmek için öncelikle yapı ürününün ve üretim süreci kontrolünün EN1090-1 standardının gerekliliklerine uygun olduğunu belgelemelidir. Yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılar ve bileşenleri güvenlik açısından tehlikeli olduğundan, EN1090-1 standardı tüm üretim sürecinin kontrol edilmesi gerekliliğini belirtir. Bu, üreticinin üretim süreci kontrol sistemlerini tanımlaması ve uygulaması ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alması gerektiği anlamına gelir.

Üretici ancak Uygunluk Belgesini aldıktan sonra bir Performans Beyanı (DoP) hazırlama ve CE işaretini yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılara ve bileşenlerine iliştirme hakkına sahiptir. Performans beyanı, imalatçının yapı malzemesi AB pazarına arz edildiğinde tedarik ettiği yasal belgedir.

Ürün standardı EN1090-2: 2008 “çelik ve alüminyum yapıların tasarımı. Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gereksinimler’, çelik yapılar ve bileşenlerin mekanik dayanım, stabilite, hizmet verilebilirlik ve dayanıklılık için belirtilen gereksinimleri karşılaması için neyin gerekli olduğunu belirler.

Standart, dört performans sınıfı tanımlar (EXC – Yürütme Sınıfları):

  • EXC1 – örneğin tarımsal binalar
  • EXC2 – örneğin konut ve ticari binalar
  • EXC3 – örneğin köprüler
  • EXC4 – örneğin belirli yapılar (uzun açıklıklı köprüler, stadyumlar, vb.)

Bu sınıflar, yapının kullanım amacına ve yıkılmasının olası sonuçlarına göre belirlenir. EXC2, EXC3 ve EXC4 performans sınıfları için kaynakla ilgili tüm faaliyetler Sorumlu Kaynak Koordinatörü (RWC) tarafından kontrol edilmelidir.

Yük taşıyan çelik ve alüminyum yapılar için CE işareti nasıl alınır?

Onaylanmış Kuruluş, şirketteki üretim süreci kontrol sisteminin denetimini gerçekleştirir. Denetimin amacı, tesisin, üretim kontrol sisteminin ve dokümantasyonunun EN1090-1 standardının gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmektir. Olumlu bir değerlendirme olması durumunda, üretici Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alır.

Daha sonra Onaylanmış Kuruluş, imalat kontrol sisteminin imal edilen yapı malzemelerinin beyan edilen performansını sağladığından emin olmak için üretim kontrol sisteminin yıllık gözetim denetimleri gerçekleştirir.

CE belgelendirmesi neden gereklidir?

Ürün CE ile işaretlendikten sonra tüketici, tedarik edilen ürünlerin en azından uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen minimum performans gerekliliklerini karşıladığından emin olabilir.

Ürünün AB mevzuatına ve uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının gerekliliklerine uygun olduğunu belgelemek için CE uygunluk belgesi gereklidir. Belgelendirme, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinin iç pazarında satılacak yapı ürünleri için zorunludur.

CE işareti belgelendirmesini seçerek aşağıdakileri yapmış olacaksınız: 

  • üretim kontrol süreç sisteminin uygulanmasını ve denetimini sağlamak;
  • ürünlerinizin kalite ve güvenliğinin yanı sıra yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunu onaylamak;
  • ürünlerinize CE işareti alarak ve böylece AB ve EFTA ülkelerinin iç pazarında dağıtımını sağlayarak, şirketinizin pazardaki rekabet gücünü artırmak;
  • ürünlerinizin AB mevzuatına ve ilgili hEN standartlarının gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamak;
  • performans beyanı düzenlemenin yanı sıra bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirmesi almak.

Akredite bir belgelendirme kuruluşu olan BM Belgelendirme, CE işareti belgelendirme hizmetleri sunmakta, ayrıca gerekmesi durumunda ilgili standartların gereklilikleri konusunda eğitim vermektedir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!