BM CertificationHaberler
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)/ Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)/ Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

İklim değişikliği ve çevresel bozulma, dünya için varoluşsal bir tehdittir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar dünyanın iklim açısından nötr ilk kıtası olma gibi iddialı bir hedef belirledi. Bu hedef, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın kalbinde yer almaktadır. İklim açısından nötr bir topluma doğru hareket, enerji sektöründen sanayi sektörüne kadar ekonominin tüm sektörlerini etkileyecektir. Ulaşım, inşaat, tarım ve ormancılık, ekonominin en önemli sektörleri olarak anılmaktadır.

Bilimsel olarak sağlam bir çevresel etki değerlendirmesi yapma yeteneği, iklim değişikliği yönetiminin en önemli yönlerinden biridir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Çevresel Ürün Beyanı (EPD), sürdürülebilirlik uyumluluğu bilgilerini sağlamaya yönelik araçlardır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)/ Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

İletişime geçin!

E posta: info.tr@bmcertification.com

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) nedir? 

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA), hammaddeden atık yönetimine kadar, ürün veya hizmetlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerinin sistematik analizidir. Buna, üretim (hammaddelerin, sarf malzemelerinin ve sarf malzemelerinin üretimi gibi), kullanım aşaması ve atık yönetimi (atıkların geri dönüşümü veya bertarafı gibi) ile ilgili tedarikçiler ve alt süreçler dahildir.

Üretici, yaşam döngüsü değerlendirmesi yoluyla, sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırarak ürünün çevresel etkisini azaltmak için kullanılan üretim teknolojisini ve hammaddeleri daha iyi analiz etme ve optimize etme fırsatına sahip olur.

LCA’nın sonuçları, Çevresel Ürün Beyanı’nı (EPD) hazırlamak için kullanılır.

EPD Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), herhangi bir ürün veya malzemenin kullanım ömrü boyunca çevresel etkisi hakkında şeffaf bilgi sağlayan bir belgedir. EPD, bir ürünün çevresel performansı hakkında bir rapordur. Beyan, üçüncü bir tarafça doğrulanmış ve EPD sistemine kaydedilmiştir.

EPD genellikle beş yıl geçerlidir ve uluslararası standartları (ISO 14040, ISO14044, ISO 14025) esas alır. Yapı ürünleri endüstrisinde EPD, EN 15804 standardına dayanmaktadır. EPD ve LCA, LEED, BREEAM ve diğer değerlendirme programları gibi sürdürülebilirlik planları oluşturmak için de bir temel görevi üstlenir.

BM Belgelendirme, müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunar:

  • Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
  • Ürünler için EPD geliştirme ve danışmanlık hizmetleri
  • Şirketin ihtiyaç duyduğu verilerin hazırlanması ve analizi sürecinde destek
  • EPD’nin hazırlanmasında iş birliği, üçüncü taraf doğrulaması ve yayınlanması
  • Daha fazla bilgi için lütfen BM Belgelendirme ile iletişime geçin.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!