BM CertificationHizmetler
Ahşap yapı ürünleri için CE işareti

Ahşap yapı ürünleri için CE işareti

Avrupa tek pazarının açılmasıyla birlikte, yapı malzemesi üreticileri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB) 305/2011 Sayılı Tüzüğü ile sektörde belirlenen AB gerekliliklerine uymak zorundadır. Bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlamanın yegane yolu ise CE işaretlemesidir.

Ahşap yapı ürünleri için CE işareti

İletişime geçin!

E posta: info.tr@bmcertification.com

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

CE işareti nedir?

CE işareti inşaat sektörüne, 1989 yılında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD) ile girdi. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, bunun yerini Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) aldı ve uyumlaştırılan tüm yapı ürünleri için CE işaretini zorunlu hale getirdi. Avrupa standartları (hEN) geliştirilmiş veya bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA) yayınlanmış ve Letonya dahil olmak üzere AB pazarına sunulmuştur.

CE işaretini almak için gerekli yükümlülükler uygunluk beyanında belirtilmiştir. Bazıları üretici tarafından, bazıları ise test laboratuvarları veya belgelendirme kuruluşları gibi onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Dört sertifika düzeyi/sistemi vardır; birincisi en karmaşık (birkaç kritik güvenlik noktasına uyulmalıdır) ve dördüncüsü en basitidir.

CE işareti uygunluk belgesi nasıl alınır?

Belgelendirilmek için şirketin, yapı ürünlerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 305/2011 Sayılı (AB) Yönetmeliğine ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardına (hEN) uygunluğunu sağlaması gerekir.

Akredite bir belgelendirme kuruluşu olan BM Belgelendirme, CE işareti belgelendirme hizmetleri verebilir ve gerektiğinde ilgili standartların gereklilikleri konusunda eğitim verebilir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

CE belgelendirmesi neden gereklidir?

Ürün CE ile işaretlendikten sonra tüketici, tedarik edilen ürünlerin en azından uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen minimum performans gerekliliklerini karşıladığından emin olabilir.

Ürünün AB mevzuatına ve uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının gerekliliklerine uygun olduğunu belgelemek için CE uygunluk belgesi gereklidir. Belgelendirme, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinin iç pazarında satılacak yapı ürünleri için zorunludur.

 CE işareti belgelendirmesini seçerek aşağıdakileri yapmış olacaksınız: 

  • üretim kontrol süreç sisteminin uygulanmasını ve denetimini sağlamak;
  • ürünlerinizin kalite ve güvenliğinin yanı sıra yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunu onaylamak;
  • ürünlerinize CE işareti alarak ve böylece AB ve EFTA ülkelerinin iç pazarında dağıtımını sağlayarak, şirketinizin pazardaki rekabet gücünü artırmak;
  • ürünlerinizin AB mevzuatına ve ilgili hEN standartlarının gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamak;
  • performans beyanı düzenlemenin yanı sıra bağımsız bir üçüncü taraf değerlendirmesi almak.

Akredite bir belgelendirme kuruluşu olan BM Belgelendirme, CE işareti belgelendirme hizmetleri sunmakta, ayrıca gerekmesi durumunda ilgili standartların gereklilikleri konusunda eğitim vermektedir.

Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!