BM CertificationHaberler
PAS 2060 Karbon nötrlüğü

PAS 2060 Karbon nötrlüğü

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için ülkeler ve şirketler, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını ve şirketlerin üretim sürecinde açığa çıkan toplam sera gazlarını önemli ölçüde azaltmalıdır. Önemli kısmının ticari ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanması nedeniyle, işletmeler, emisyonları en aza indirme ve çevre korumasını etraflıca sağlama sorumluluğunu üstlenmelidir.

Karbon nötrlüğü için tanınan tek uluslararası standart, iş ortaklarına gaz emisyonlarını azaltmak için metodik bir yaklaşım sunan PAS 2060’tır.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörden bağımsız olarak, kuruluşunuz müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği desteklemek için PAS 2060 standardını kullanabilir. Şirketler ve hükümetler 2050 yılına kadar net sıfır dünyaya doğru ilerlerken bu konu giderek daha önemli hale gelmektedir. Ve şirketiniz bunun bir parçası olabilir!

PAS 2060 Karbon nötrlüğü

İletişime geçin!

E posta: info@bmcertification.com

Telefon: +44 7495 748770

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

PAS 2060 nedir?

PAS 2060, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilen ve yayınlanan, karbon nötrlüğü için uluslararası kabul görmüş bir spesifikasyondur. Spesifikasyon, ISO 14001 ve PAS 2050 gibi çevre standartlarını temel almaktadır. Kuruluşlar, ürünler ve etkinlikler için sera gazı (GHG) emisyonlarının ölçülmesi, azaltılması ve dengelenmesi için gereksinimleri ortaya koymaktadır.

PAS 2060 sertifikası nasıl alınır?

Kuruluşun belgelendirilebilmesi için, şirket için ölçüm ve azaltma hedeflerini esas alması gerekir. Spesifikasyon 4 temel aşamadan oluşmaktadır:

 • Ölçüm
  Ürünün karbon ayak izini hesaplayın. Önerilen hesaplama metodolojileri ISO 14064-1 veya GHG Kurumsal Protokolüdür.
 • Azaltma
  Karbon nötrlüğüne kamu taahhüdünü içeren bir Karbon Ayak İzi Yönetim Planı geliştirerek bu emisyonları azaltın.
 • Dengeleme
  PAS 2060, kalan karbon emisyonlarının toplam miktarının yüksek kaliteli sertifikalı karbon kredileriyle dengelenmesini gerektirir.
 • Belgele ve Doğrula
  Şeffaflığı teşvik etmek için spesifikasyon, karbon nötrlüğü beyanını destekleyen tüm belgelerin kamuya açıklanmasını gerektirir.

Neden PAS 2060 standardına göre sertifika almalısınız?

Şirketler, PAS 2060’a göre sertifika alarak, iklim değişikliğine meydan okuyarak sürdürülebilirliğe yönelik kararlılığını gösterebilir.

PAS 2060’ı seçerek aşağıdakileri yapmış olacaksınız:

 • Karbonsuzlaştırma taahhüdü ve kalan etkileri dengelemeye isteklilik göstermek
 • İşletmenizi çevre dostu ve sorumlu bir kurum olarak tanıtmak
 • Çevre projelerinin desteğiyle küresel karbonsuzlaştırma çabalarına katkıda bulunmak
 • Müşterilere sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde etmek
 • Enerji maliyetlerini azaltarak iş verimliliğini artmak.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!