BM Certification
Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma

Zamanla, hemen her kuruluş, iklim güvenliğinin algılanan bir değer olduğu sonucuna varır. Kuruluştaki çalışanların eylemleri, inançları, görüşleri ve davranışları, kuruluş genelinde iklim güvenliğinin nasıl algılandığını etkileyebilir. Bu nedenle, kuruluşun süreçlerinde, üretiminde ve diğer günlük faaliyetlerinde iklim güvenliği ilkelerini teşvik etmesi kuruluş için önemlidir. Belgelendirme, bir kuruluşta iklim güvenliği ilkelerini uygulamak ve sonuçlarını izlemek için muazzam bir araç olabilir.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)/ Çevresel Ürün Beyanı (EPD)
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!