BM Certification
Emisyon Azaltım Projeleri

Emisyon Azaltım Projeleri

Emisyon azaltma projeleri, sera gazı emisyonlarını azaltan ve karbon dengelemesini sağlayan girişimleri teşvik etmek ve doğrulamak için tasarlanmış, uluslararası kabul görmüş programlardır. Bu tür projeler aynı zamanda yoksulluğun azaltılması, temiz enerjiye erişim ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!