BM CertificationBilgi güvenliği ve veri güvenliği
ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi

Bilginin hacmi ve işlenmesinin önemi arttıkça, kuruluşlar; virüsler, bilgisayar korsanları, dolandırıcılık amaçlı çevrimiçi faaliyetler veya insan hatasından kaynaklanabilecek veri hırsızlığı, ifşa ve kayıp risklerine giderek daha fazla maruz kalmaktadır.

Bilgi güvenliği genellikle yalnızca, örneğin profesyonel olmayan personel bilgisayar sistemindeki bir arıza veya uygun bilgisayar programlarının satın alınmasında aşırı tasarruftan kaynaklanabilecek bilgi sızıntıları veya hatta tamamen kaybıyla karşılaştığımızda ele alınır. Bilgileri sınıflandırmak, organize etmek ve doğru şekilde depolamak, organizasyonun işini daha verimli hale getirir ve potansiyel riskleri azaltır.

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi

İletişime geçin!

E posta: info.tr@bmcertification.com

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

ISO 27001:2013 nedir?

ISO 27001:2013, mevcut bilgi güvenliği risklerini belirleyerek, bunları önlemek ve gelecekte etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerinin alınarak uygulandığı bilgi güvenliği yönetimi için istikrarlı bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 27001 standardının gerekliliklerine uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelendirmesi, kuruluşunuzun, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik ile karakterize edilen, kuruluş tarafından tutulan bilgilerin güvenliğini sağlama taahhüdünü gösterir.

ISO 27001 standardı, büyüklüğünden bağımsız olarak herhangi bir kuruluşa uygulanabilir ve özellikle hassas ve kritik müşteri verilerini işleyen sektörlerde önemlidir. Bunlar, telekomünikasyon, finans, sağlık ve kamu hizmetleri sektörlerinin yanı sıra diğer şirketler için veri işleyen veya diğer şirketlere hizmet sağlayan kuruluşları içerir.

ISO 27001 sertifikası, isteklilerin seçiminde bilgi güvenliği yönetim sisteminin varlığının bir kriter olduğu durumlarda, satın alma yeterlilik gerekliliklerine uyumu sağlar.

ISO 27001 sertifikası nasıl alınır?

Belgelendirilmek için kuruluşun ISO 27001 standardının gereksinimlerini karşılayan etkin bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulaması gerekmektedir. BM Belgelendirme, akredite belgelendirme kuruluşu olarak ISO 27001 standardının gereklilikleri konusunda eğitim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

ISO 27001 standardının gerekliliklerini kontrol etmek için lütfen standartta bulunan Ek A 114’teki kontrol listesini kullanın. Buradan satın alınabilir: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Neden ISO 27001 standardına göre sertifika almalısınız?

Kuruluşunuz, ISO 27001 standardının gerekliliklerine uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemini belgelendirerek ve sürdürerek, sorumluluğunuzda olan bilgilerin güvenliğini sürekli olarak iyileştirme taahhüdünü gösterir ve müşteri verilerinin korunmasını sağlayacağınıza dair güven sağlar.

ISO 27001 belgelendirmesini seçerek aşağıdakileri yapmış olacaksınız:

  • kuruluşunuzda olası siber saldırılara karşı korumaya yönelik güvenlik önlemlerinin alındığından emin olacaksınız;
  • kuruluşunuzdaki bilgi güvenliği risklerinin tanımlandığına, uygun şekilde değerlendirildiğine ve yönetildiğine dair güvenceye sahip olacaksınız;
  • yasal gerekliliklere ve endüstri standartlarına uygunluğu göstereceksiniz;
  • müşteri verilerinin korunmasını sağlayacaksınız;
  • kurumsal yönetim ve iş sürekliliği gereksinimlerinin karşılandığına dair güvenceye sahip olacaksınız;
  • yeni iş kolları için artan fırsatlara sahip olacaksınız.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!