BM CertificationSürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilirlik Raporu Doğrulaması (GRI standard)

Sürdürülebilirlik Raporu Doğrulaması (GRI standard)

Sürdürülebilirlik Raporu Doğrulaması (GRI standard)

İletişime geçin!

E posta: info@bmcertification.com

Telefon: +44 7495 748770

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını ölçmek, değerlendirmek ve raporlamak için hazırlanan resmi bir belgedir. Sürdürülebilirlik raporu, bir şirketin sürdürülebilirlik stratejilerinin etkinliğini ve performansını gösterir. Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse; sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin çevresel etkilerini, karbon ayak izi, su kullanımı, atık yönetimi, çevre yönetimi, enerji verimliliği, ürün geri dönüşümü, insan hakları, işçi hakları, topluma katkı, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve şeffaflık gibi konularını ele alır. 

Neden Sürdürülebilirlik Raporu Doğrulaması yaptırmalısınız?

Sürdürülebilirlik raporu doğrulaması, bir şirketin sürdürülebilirlik performansının bağımsız bir üçüncü taraf tarafından incelenmesi ve doğrulanmasıdır. Bu raporlar genellikle çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini içerir ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve ilerleme kaydetme şeklini ölçmek için kullanılır.

Sürdürülebilirlik raporu doğrulaması, şirketlerin sürdürülebilirlik beyanlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır ve şirketlerin performansını izlemek ve geliştirmek için sağlam bir temel sağlar. Ayrıca yatırımcılar, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından talep edilir ve raporlarının doğrulanması, şirketin şeffaflığına, hesap verebilirliğine ve sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesine olan taahhüdüne işaret eder.

Sürdürülebilirlik raporu doğrulaması, uluslararası kabul görmüş doğrulama standardı olan GRI (Global Reporting Initiative) kılavuzlarına veya diğer bağımsız doğrulama şirketleri tarafından belirlenen ölçütlere dayanarak gerçekleştirilir. Doğrulama süreci, şirketin sürdürülebilirlik raporunu gözden geçirme, verileri ve yönetim sistemlerini kontrol etme, doğruluğu ve bütünlüğü değerlendirme ve raporlama sürecinin şeffaflığı ve kalitesinin değerlendirilmesini içerir.

Sürdürülebilirlik raporu doğrulama süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

  • Hazırlık: Şirket, sürdürülebilirlik raporunu doğrulatmak istediğini belirtir ve bir doğrulama süreci başlatır. Bu süreçte, doğrulama kapsamı, hedefleri, tarihleri ve kaynakları belirlenir.
  • Değerlendirme: Doğrulama şirketi, şirketin sürdürülebilirlik raporunu değerlendirir ve raporda yer alan verilerin, yöntemlerin ve analizlerin doğru, güvenilir ve kapsamlı olduğunu kontrol eder. Bu aşamada, doğrulama şirketi, şirketin sürdürülebilirlik performansını ölçmek için kullandığı yöntemleri ve raporlama standartlarını da değerlendirir.
  • Raporlama: Doğrulama şirketi, şirketin sürdürülebilirlik raporunu doğrular ve raporlama süreci hakkında bir rapor hazırlar. Bu raporda, sürdürülebilirlik performansının doğru ve güvenilir olduğu onaylanır veya herhangi bir sorun veya eksiklik belirtilir.
  • Raporlama sonrası: Şirket, doğrulama raporunu kullanarak, sürdürülebilirlik performansı hakkında daha şeffaf ve güvenilir bir iletişim sağlar. Doğrulama raporu, şirketin sürdürülebilirlik performansının doğruluğunu ve güvenilirliğini paydaşlarına gösterir. Ayrıca, raporlama sürecindeki sorunları belirleyerek, gelecekteki raporlama süreçlerinde gelişmeler yapmak için bir fırsat sunar.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!