Gold Standard (GS)

Gold Standard (GS)

İletişime geçin!

E posta: info.tr@bmcertification.com

Teklif almak istiyorsanız, lütfen başvuru formunu doldurun:

Teklif al

Gold Standard (GS) Nedir?

Gold Standard (GS), Kyoto Protokolü ve diğer uluslararası karbon muhasebe mekanizmalarının temel gerekliliklerinin ötesine geçen, karbon dengeleme projeleri ve karbon kredilerine yönelik bir sertifikasyon standardıdır. GS, Gold Standard Foundation adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından geliştirilmiştir ve karbon dengeleme projelerinin yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmak veya ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda ek sürdürülebilir kalkınma faydaları sağlamasını da amaçlamaktadır.

Gold Standard sertifikası almak isteyen projelerin, iddia edilen emisyon azaltımlarının ve sürdürülebilir kalkınmanın doğru bir şekilde ölçülüp raporlanmasını sağlamak için sıkı bir izleme ve üçüncü taraf doğrulamasından geçmesi gerekir. Gold Standard, projelerin emisyon azaltımlarının tersine çevrilmesini önlemek için önlemler uygulamasını zorunlu kılarak “kalıcılık” sorununu ele almaktadır. Örneğin, ormancılık projelerinde ormanların yok olmasına veya bozulmasına karşı koruma önlemleri mevcuttur.

Başarılı doğrulama ve doğrulamanın ardından, Gold Standard sertifikalı projeler, karbon kredileri olan Gold Standard VER’leri (Doğrulanmış Emisyon Azaltımları) düzenleyebilir. Her Gold Standard VER, projenin azalttığı veya ortadan kaldırdığı bir metrik ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) emisyonunu temsil eder.

Şirketiniz neden Gold Standard’ı (GS) uygulamalıdır?

Gold Standardı (GS) şirketinizde uygulamak, özellikle kuruluşunuz sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve sosyal kalkınma konusundaki kararlılığını göstermeyi amaçlıyorsa, çeşitli avantajlar sunabilir. Şirketinizin Altın Standardı uygulamayı düşünmesinin bazı nedenleri şunlardır:

  • Güvenilir Karbon Dengelemeleri: Altın Standart, karbon dengeleme projelerinin temel emisyon azaltımlarının ötesine geçmesini sağlayarak güvenilir ve çevreye duyarlı karbon kredileri (Gold Standard VER’ler) sağlar. Bu, şirketinizin çevresel sorumluluk konusundaki itibarını artırabilir.
  • Sürdürülebilir Uygulamalara Destek: Şirketiniz, GS projelerini destekleyerek sürdürülebilir arazi kullanımını, ormancılığı, yenilenebilir enerjiyi ve uzun vadeli çevresel ve sosyal refahı destekleyen diğer uygulamaları teşvik edebilir.
  • Sürdürülebilirlik Taahhüdü: GS, şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olabilir ve karbon nötrlüğüne, emisyon azaltma hedeflerine ve diğer çevresel hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilir.
  • Güvenilirlik: GS sertifikalı karbon kredileri, gönüllü karbon piyasasında yaygın olarak tanınmakta ve saygı görmektedir; bu da onları müşteriler, yatırımcılar ve ortaklar için çekici kılmaktadır.
  • Piyasa Erişimi: GS sertifikalı karbon kredileri, yeşil piyasalara erişimi kolaylaştırabilir ve şirketinizin karbon ticaretine, uyum piyasalarına ve gönüllü denkleştirme programlarına katılmasına olanak sağlayabilir.
Teklif al

Teklif al

Yasal adres

İlgili kişi

Hangi standarda göre belgelendirilmek istiyorsunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma
Yapı malzemesi belgelendirmesi
Tedarik zinciri sertifikası
Gıda güvenliği sertifikası
Bilgi güvenliği ve veri güvenliği
Kalite, iş sağlığı ve çevre
Sürdürülebilir Kalkınma

Lütfen şirketin ne yaptığını ve hangi süreçleri ve/veya ürünleri/hizmetleri belgelendirmek istediğinizi açıklayın.

Ek yorum

Teşekkürler, başvurunuz alındı!

Formu kapatmak istiyor musunuz?
Veriler kaydedilmeyecek veya gönderilmeyecektir.

Mesaj gönder

Mesaj gönder

Teşekkürler, mesajınız alındı!